Mgr Edyta Życińska

Doświadczenie zawodowe:

Ordynator Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych „Feniks” w Sosnowcu
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu,
przez 9 lat praca z osobami chorymi na schizofrenię w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych „Salve”,
doświadczenie w psychoterapii grupowej i indywidualnej z osobami z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości;
kierownik specjalizacji z psychologii klinicznej.

Orientacja terapeutyczna: podejście psychodynamiczne

Gabinet: Katowice, ul. Dąbrowskiego 17/2

Telefon: 604 771 426