Mgr Artur Kulig

W styczniu 2018 roku uzyskałem certyfikat superwizora psychoterapii SNP i SNTR PTP (nr 160). Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty SN Psychoterapii i SN Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 492), Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP), Certyfikat Psychoterapeuty PPP wydany przez Internationale Studiengemeinschaft für Pränatale und Perinatale Psychologie und Medizin oraz Certyfikat Hipnoterapeuty wydany przez Internationale Gesellschaft für Therapeutische Hypnose und Hypnoseforschung. Jestem również certyfikowanym liderem grup Balinta. 

Praca zawodowa:

  • od stycznia 2019 – do teraz Oddział Dzienny Leczenia Nerwic w  Rybniku. Pracuję tam jako psychoterapeuta oraz pełnię funkcję kierownika oddziału.
  • od lipca 2019 do teraz Dzienny Oddział Psychiatryczny w Czeladzi. Prowadzę psychoterapię grupową,
  • od 2010 roku – do teraz współpracuję jako superwizor z kilkoma Poradniami Zdrowia Psychicznego na terenie Śląska, m.in. w Rybniku, Żorach, Wodzisławiu Śl.,
  • w latach 2004 – 2019 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gliwicach m.in. terapia indywidualna adolescentów oraz terapia rodzin,
  • w latach 2001 – 2003 pracowałem w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach: terapia grupowa i terapia rodzin,
  • w latach 2003 – 2010 na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym „Feniks” w Sosnowcu i Zabrzu: psychoterapia grupowa i terapia indywidualna,
  • w latach 2008 – 2010 współpracowałem z filią Polskiego Instytutu Ericksonowskiego we Wrocławiu a wcześniej z filią w Katowicach: psychoterapia indywidualna.

Od 2001 roku prowadzę prywatną praktykę psychoterapii. Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, terapią par i małżeństw oraz terapią grupową.

Superwizją grupową i indywidualną zajmuję się od 2010 roku (do 2018 jako certyfikowany superwizor). Prowadzę superwizję indywidualną i grupową oraz superwizję zespołów terapeutycznych. 

Moje doświadczenia dydaktyczne obejmują współpracę m.in. z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości oraz Śląską Szkołą Psychoterapii – kurs atestowany przez SNP PTP (wykłady, warsztaty, treningi). Prowadzę również zajęcia w innych szkołach psychoterapii atestowanych przez SNP PTP.

W psychoterapii opieram się głównie na metodzie psychodynamicznej. Odwołuje się również do teorii psychoterapii systemowej, ericksonowskiej.

Radlin, k/Rybnika ul. Głożyńska 200 E

Telefon: 605 27 64 65

E-mail: a.kulig@gabinet-psychoterapia.com

Strona internetowa: www.gabinet-psychoterapia.com