Lek. Andrzej Kłoda

  • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (Sekcja Naukowa Psychoterapii, Sekcja Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji)
  • Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów
  • ISPS, International Society for Psychological and Social Treatment of Psychosis
  • ESTD, European Society for Trauma and Dissociation

Doświadczenie zawodowe gromadziłem pracując w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych „Feniks” w Sosnowcu, Zakładzie Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach.

Obecnie prowadzę Oddział Dzienny Psychiatryczny oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Prowadzę również praktykę prywatną w Cieszynie oraz Katowicach.

Zajmuję się psychiatrią oraz psychoterapią indywidualną i grupową pacjentów dorosłych oraz starszej młodzieży z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości oraz z zaburzeniami psychotycznymi. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Doświadczenie dydaktyczne obejmuje zajęcia wykładowe w Specjalistycznym Szkoleniu W dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków. Uczestniczyłem w programie stażowym dla psychoterapeutów akredytowanym przez PTP w CZP Feniks w Sosnowcu.

Gabinet: Katowice, ul. Dąbrowskiego 17/2

Gabinet: Cieszyn, ul. Limanowskiego 3/3

Telefon: 501 179 889

E-mail: andrzej.kloda@gmail.com

Strona internetowa: www.psychiatra.cieszyn.pl