Wskazania do superwizji

Udział w superwizji jest szczególnie zalecany:

  • jako jeden z najistotniejszych elementów szkolenia w psychoterapii i w początkowych latach pracy w zawodzie psychoterapeuty;
  • kiedy terapeucie trudno zrozumieć zachowanie pacjenta w trakcie terapii;
  • kiedy pacjent lub terapeuta odstępują w jakikolwiek sposób od ustalonych zasad kontraktu lub przyjętych praktyk zawodowych (np. dotyczących pobierania opłat, sposobu zwracania się do siebie, odwoływania sesji, miejsca spotkań, itp.)
  • kiedy terapeucie towarzyszą intensywne (pozytywne lub negatywne) emocje i uczucia w stosunku do pacjenta, które utrudniają zachowanie pozycji terapeutycznej;
  • kiedy terapeuta lub pacjent mają poczucie impasu w terapii, pojawia się opór (np. pacjent zaczyna się spóźniać, opuszczać sesje, wycofywać się w milczenie);