Mgr Marzena Twardowska

Gabinet: Katowice, ul. Słowackiego 10/8

Telefon: 664 185 180

Email: twardowska.marzena@gmail.com

Strona internetowa: www.gabinet-psychoterapeutyczny.pl

Mgr Marzena Twardowska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1998 roku. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii, w tym 3-letnie dotyczące terapii par i rodzin (Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Jest specjalistą psychologii klinicznej (2013 rok). Jest psychoterapeutą (nr certyfikatu 478, 2008 rok) oraz superwizorem psychoterapii (nr certyfikatu 159, 2017 rok) certyfikowanym w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Aktualnie w trakcie szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie, afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe: Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (praca w całodobowym oddziale ogólnopsychiatrycznym), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (praca diagnostyczna i psychoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą), Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania w Gliwicach (diagnoza i kwalifikacja do różnych form psychoterapii), Tarnogórski Ośrodek Leczenia Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej (kierownik Poradni Leczenia Nerwic). Doświadczenie dydaktyczne zdobyte w pracy ze studentami Śląskiej Akademii Medycznej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami psychotycznymi, neurotycznymi, z problemami osobowościowymi, zaburzeniami nastroju oraz odżywiania. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną, psychoterapią indywidualną i grupową oraz terapią par. Prowadzi superwizję indywidualną oraz grupową.