Mgr Artur Kulig

Gabinet: Radlin, k/Rybnika ul. Głożyńska 200 E

Telefon: 605 27 64 65

E-mail: a.kulig@gabinet-psychoterapia.com

Strona internetowa: www.gabinet-psychoterapia.com

Mgr Artur Kulig

Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty SN Psychoterapii i SN Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 492), Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP), Certyfikat Psychoterapeuty PPP wydany przez Internationale Studiengemeinschaft für Pränatale und Perinatale Psychologie und Medizin oraz Certyfikat Hipnoterapeuty wydany przez Internationale Gesellschaft für Therapeutische Hypnose und Hypnoseforschung. Jestem również certyfikowanym liderem grup Balinta. W styczniu 2018 roku uzyskałem certyfikat superwizora psychoterapii SNP i SNTR PTP (nr 160).

Praca zawodowa:

  • w latach 2003 – do teraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gliwicach m.in. terapia indywidualna adolescentów oraz terapia rodzin,
  • w latach 2001 – 2003 pracowałem w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach: terapia grupowa i terapia rodzin,
  • w latach 2003 – 2010 na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym „Feniks” w Sosnowcu i Zabrzu: psychoterapia grupowa i terapia indywidualna,
  • w latach 2008 – 2010 współpracowałem z filią Polskiego Instytutu Ericksonowskiego we Wrocławiu a wcześniej z filią w Katowicach: psychoterapia indywidualna,
  • od 2010 roku współpracuję z kilkoma Poradniami Zdrowia Psychicznego na terenie Śląska, m.in. w Czeladzi, Rybniku, Pawłowicach: terapia grupowa, indywidualna oraz terapia par i małżeństw.

Od 2001 roku prowadzę prywatną praktykę psychoterapii. Zajmuję się psychoterapią indywidualną, terapią par i małżeństw oraz terapią grupową.

Moje doświadczenia dydaktyczne obejmują współpracę m.in. z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości oraz Śląską Szkołą Psychoterapii – kurs atestowany przez SNP PTP (wykłady, warsztaty, treningi).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwo Psychologicznego i Psychiatrycznego, European Association for Psychotherapy, Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą, Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego oraz członkiem Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

W psychoterapii opieram się głównie na metodzie psychodynamicznej. Odwołuje się również do teorii psychoterapii systemowej, ericksonowskiej