Superwizja w innych zawodach

Korzystanie z superwizji jest elementem niezbędnym w zawodzie psychoterapeuty, niezależnie od stopnia zaawansowania w tym zawodzie.

Z doświadczenia superwizora psychoterapii mogą również skorzystać przedstawiciele innych zawodów związanych z leczeniem, świadczeniem wsparcia lub profesjonalnej pomocy, np. pracownicy socjalni, nauczyciele i pedagodzy, psycholodzy, lekarze, pielęgniarki, księża i opiekunowie duchowi.

Konsultacja z superwizorem umożliwia przede wszystkim zrozumienie świadomych i nieświadomych procesów zachodzących w pracy z osobą lub grupą oraz refleksję nad wpływem tych czynników na własne funkcjonowanie w roli zawodowej.