Korzyści z superwizji

Superwizja stwarza przestrzeń do głębszej refleksji nad prowadzonym procesem terapii i własnym funkcjonowaniem w roli terapeuty. Ułatwia lepsze zrozumienie pacjenta i jego trudności oraz specyficznej dynamiki, jaka się wytwarza w relacji z nim.

Korzystanie z superwizji umożliwia…

  • uzyskanie wsparcia emocjonalnego w prowadzonym procesie terapii;
  • pomoc w zrozumieniu mechanizmów i zjawisk zachodzących w danej sytuacji terapeutycznej;
  • wsparcie w rozwiązywaniu dylematów etycznych;
  • usłyszenie komentarzy zwrotnych na temat swojej pracy w roli terapeuty;
  • przywrócenie neutralności terapeutycznej i możliwości przyjrzenia się procesowi leczenia z różnych perspektyw;
  • spełnienie formalnych wymagań szkoleniowych i uzyskanie zaświadczenia o odbytych godzinach superwizji.