Dr n. hum. Igor Pietkiewicz

  • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (Sekcja Naukowa Psychoterapii)
  • Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów
  • ESTD, European Society for Trauma and Dissociation
  • ISPS, International Society for Psychological and Social Treatment of Psychosis
  • EAP,European Association for Psychotherapy
  • European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD)

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty i certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Pracuje w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Sosnowcu, gdzie prowadzi terapię grupową pacjentów, superwizuje terapeutów i koordynuje programem stażu do certyfikatu psychoterapeuty, akredytowanym przez SNP PTP. Od 2001 roku prowadzi też prywatny gabinet psychoterapii. W pracy psychoterapeuty i superwizora stosuje podejście psychodynamiczne. Oprócz spotkań w gabinecie, od lat wykorzystuje zaawansowane technologie internetowe do superwizji online. Pracuje w języku polskim lub angielskim.

Oprócz praktyki klinicznej, zajmuje się pracą dydaktyczno-naukową. W 2007 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na wydziale zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Pełni funkcję przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań i kierownika Pracowni Badań Jakościowych (QualLab), w której prowadzi badania nad zaburzeniami dysocjacyjnymi i innymi zaburzeniami związanymi z traumą, zmianami świadomości oraz zjawiskami i objawami towarzyszącymi opętaniu. Prowadzi też badania nad wpływem kultury różnych społeczności na zdrowie i radzenie sobie z trudnościami. Zajmuje się eSuperwizją, wykluczeniem społecznym i tematami związanymi z terapią osób konsekrowanych (księży, zakonnic), członków różnych grup etnicznych lub wyznaniowych. Jest autorem publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Gabinet: Katowice, ul. Dąbrowskiego 17/2

Telefon: 602 648 713

E-mail: ipietkiewicz@swps.edu.pl

Strona internetowa: www.e-psyche.eu