prof USWPS, dr hab. Igor Pietkiewicz

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty i certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Przez wiele lat pracował w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Sosnowcu, gdzie prowadził terapię grupową pacjentów, superwizował terapeutów i koordynował programem stażu do certyfikatu psychoterapeuty, akredytowanym przez SNP PTP. . Od 2001 roku prowadzi też prywatny gabinet psychoterapii. W pracy psychoterapeuty i superwizora stosuje podejście psychodynamiczne. Oprócz spotkań w gabinecie, od lat wykorzystuje zaawansowane technologie internetowe do superwizji online. Pracuje w języku polskim lub angielskim.

Oprócz praktyki klinicznej, zajmuje się pracą dydaktyczno-naukową. W 2007 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na wydziale zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Pełni funkcję przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań i kierownika Pracowni Badań Jakościowych (QualLab), w której prowadzi badania nad zaburzeniami dysocjacyjnymi i innymi zaburzeniami związanymi z traumą, zmianami świadomości oraz zjawiskami i objawami towarzyszącymi opętaniu. Prowadzi też badania nad wpływem kultury różnych społeczności na zdrowie i radzenie sobie z trudnościami. Zajmuje się eSuperwizją, wykluczeniem społecznym i tematami związanymi z terapią osób konsekrowanych (księży, zakonnic), członków różnych grup etnicznych lub wyznaniowych. Jest autorem publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Gabinet: Katowice, Kościuszki 49/4

Telefon: 602 648 713

E-mail: ipietkiewicz@swps.edu.pl

Strona internetowa: www.e-psyche.eu