Superwizja na Śląsku

Zespół

Lek. Andrzej Kłoda

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i certyfikowany superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Specjalista Psychiatrii Środowiskowej.

prof USWPS, dr hab. Igor Pietkiewicz

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty i certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Dr n. med. Radosław Tomalski

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta (certyfikat nr 498) i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikat Specjalisty Psychiatrii Środowiskowej.

Mgr Marzena Twardowska

 Jest specjalistą psychologii klinicznej (2013 rok). Jest psychoterapeutą (nr certyfikatu 478, 2008 rok) oraz superwizorem psychoterapii (nr certyfikatu 159, 2017 rok) certyfikowanym w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. 

Mgr Edyta Życińska

Specjalista psychologii klinicznej, posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Mgr Artur Kulig

Certyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor SN Psychoterapii i SN Terapii Rodzin Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 492 oraz nr 160), Posiada: Europejski Certyfikat Psychoterapeuty
(ECP), Certyfikat Psychoterapeuty PPP wydany przez Internationale Studiengemeinschaft für
Pränatale und Perinatale Psychologie und Medizin oraz Certyfikat Hipnoterapeuty wydany przez
Internationale Gesellschaft für Therapeutische Hypnose und Hypnoseforschung.
Jest certyfikowanym liderem grup Balinta.

Superwizja w psychoterapii

Superwizja to szczególny rodzaj spotkania terapeutów, w czasie którego analizuje się mechanizmy i zjawiska zachodzące w omawianym procesie terapii. Osobom szkolącym się w zawodzie terapeuty superwizja daje możliwość konsultowania swojej pracy z doświadczonym psychoterapeutą.

Superwizor wspiera terapeutę poprzez dzielenie się wskazówkami merytorycznymi i własnym rozumieniem dynamiki, która rozgrywa się w relacji pacjenta z terapeutą. Każdy adept zawodu powinien systematycznie korzystać z syperwizji, gdyż jest ona podstawą rozwijania profesjonalnych umiejętności. Superwizor ocenia również predyspozycje, umiejętności i doświadczenie osoby, która chce ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty.

Z superwizji korzystają również doświadczeni terapeuci, którzy doceniają możliwość podzielenia się z superwizorem swoim obciążeniem emocjonalnym i wątpliwościami, aby uzyskać wsparcie i komentarz zwrotny. Superwizowanie własnej pracy jest zarówno przywilejem, ale też etycznym obowiązkiem wobec pacjentów, których leczenia podjął się terapeuta. Dzięki superwizji, psychoterapeuta może zadbać o siebie, swojego pacjenta i proces leczenia.

Superwizja w innych zawodach

Korzystanie z superwizji jest elementem niezbędnym w zawodzie psychoterapeuty, niezależnie od stopnia zaawansowania w tym zawodzie.

Z doświadczenia superwizora psychoterapii mogą również skorzystać przedstawiciele innych zawodów związanych z leczeniem, świadczeniem wsparcia lub profesjonalnej pomocy, np. pracownicy socjalni, nauczyciele i pedagodzy, psycholodzy, lekarze, pielęgniarki, księża i opiekunowie duchowi.

Konsultacja z superwizorem umożliwia przede wszystkim zrozumienie świadomych i nieświadomych procesów zachodzących w pracy z osobą lub grupą oraz refleksję nad wpływem tych czynników na własne funkcjonowanie w roli zawodowej.

Korzyści z superwizji

Superwizja stwarza przestrzeń do głębszej refleksji nad prowadzonym procesem terapii i własnym funkcjonowaniem w roli terapeuty. Ułatwia lepsze zrozumienie pacjenta i jego trudności oraz specyficznej dynamiki, jaka się wytwarza w relacji z nim.

Korzystanie z superwizji umożliwia…

• uzyskanie wsparcia emocjonalnego w prowadzonym procesie terapii;
• pomoc w zrozumieniu mechanizmów i zjawisk zachodzących w danej sytuacji terapeutycznej;
• wsparcie w rozwiązywaniu dylematów etycznych;
• usłyszenie komentarzy zwrotnych na temat swojej pracy w roli terapeuty;
• przywrócenie neutralności terapeutycznej i możliwości;
• przyjrzenia się procesowi leczenia z różnych perspektyw;
• spełnienie formalnych wymagań szkoleniowych i uzyskanie zaświadczenia o odbytych godzinach superwizji.

Wskazania do superwizji

Udział w superwizji jest szczególnie zalecany:

• jako jeden z najistotniejszych elementów szkolenia w psychoterapii i w początkowych latach pracy w zawodzie psychoterapeuty;
• kiedy terapeucie trudno zrozumieć zachowanie pacjenta w trakcie terapii;
• kiedy pacjent lub terapeuta odstępują w jakikolwiek sposób od ustalonych zasad kontraktu lub przyjętych praktyk zawodowych (np. dotyczących pobierania opłat, sposobu zwracania się do siebie, odwoływania sesji, miejsca spotkań, itp.)
• kiedy terapeucie towarzyszą intensywne (pozytywne lub negatywne) emocje i uczucia w stosunku do pacjenta, które utrudniają zachowanie pozycji terapeutycznej;
• kiedy terapeuta lub pacjent mają poczucie impasu w terapii, pojawia się opór (np. pacjent zaczyna się spóźniać, opuszczać sesje, wycofywać się w milczenie);Udział w superwizji jest szczególnie zalecany.

jako jeden z najistotniejszych elementów szkolenia w psychoterapii i w początkowych latach pracy w zawodzie psychoterapeuty;
• kiedy terapeucie trudno zrozumieć zachowanie pacjenta w trakcie terapii;
• kiedy pacjent lub terapeuta odstępują w jakikolwiek sposób od ustalonych zasad kontraktu lub przyjętych praktyk zawodowych (np. dotyczących pobierania opłat, sposobu zwracania się do siebie, odwoływania sesji, miejsca spotkań, itp.)
• kiedy terapeucie towarzyszą intensywne (pozytywne lub negatywne) emocje i uczucia w stosunku do pacjenta, które utrudniają zachowanie pozycji terapeutycznej;
• kiedy terapeuta lub pacjent mają poczucie impasu w terapii, pojawia się opór (np. pacjent zaczyna się spóźniać, opuszczać sesje, wycofywać się w milczenie).